Chúng tôi cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế website & thương hiệu.

Được thành lập tại London, Pxdio kết nối toàn cầu giữa phương Đông và phương Tây. Chúng tôi giúp các thương hiệu Việt Nam phát triển thông qua văn hóa. Tạo ra những câu chuyện phong phú và hấp dẫn. Thúc đẩy các kết nối có ý nghĩa cho khán giả toàn cầu.

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế website & thương hiệu.

Được thành lập tại London, Pxdio kết nối toàn cầu giữa phương Đông và phương Tây. Chúng tôi giúp các thương hiệu Việt Nam phát triển thông qua văn hóa. Tạo ra những câu chuyện phong phú và hấp dẫn. Thúc đẩy các kết nối có ý nghĩa cho khán giả toàn cầu.

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế website & thương hiệu.

Được thành lập tại London, Pxdio kết nối toàn cầu giữa phương Đông và phương Tây. Chúng tôi giúp các thương hiệu Việt Nam phát triển thông qua văn hóa. Tạo ra những câu chuyện phong phú và hấp dẫn. Thúc đẩy các kết nối có ý nghĩa cho khán giả toàn cầu.


Sự hợp tác là một điều thiết yếu với chúng tôi.

Chúng tôi kết hợp chặt chẽ với khách hàng từ đầu hành trình của họ để tạo ra những dự án hấp dẫn và có các ấn tượng lâu dài.

Sự hợp tác là một điều thiết yếu với chúng tôi.

Chúng tôi kết hợp chặt chẽ với khách hàng từ đầu hành trình của họ để tạo ra những dự án hấp dẫn và có các ấn tượng lâu dài.

Sự hợp tác là một điều thiết yếu với chúng tôi.

Chúng tôi kết hợp chặt chẽ với khách hàng từ đầu hành trình của họ để tạo ra những dự án hấp dẫn và có các ấn tượng lâu dài.


OUR APPROACH

Chúng tôi tạo ra các giải pháp thiết kế thương mại tích hợp tính thẩm mỹ & hiệu quả.

CÁCH CHÚNG TÔI LÀM CHO THƯƠNG HIỆU

Nổi Bật

Thẩm Mỹ

Tính Khả Dụng

Chức Năng

OUR APPROACH

Chúng tôi tạo ra các giải pháp thiết kế thương mại tích hợp tính thẩm mỹ & hiệu quả.

CÁCH CHÚNG TÔI LÀM CHO THƯƠNG HIỆU

Nổi Bật

Thẩm Mỹ

Tính Khả Dụng

Chức Năng

OUR APPROACH

Chúng tôi tạo ra các giải pháp thiết kế thương mại tích hợp tính thẩm mỹ & hiệu quả.

CÁCH CHÚNG TÔI LÀM CHO THƯƠNG HIỆU

Nổi Bật

Thẩm Mỹ

Tính Khả Dụng

Chức Năng


STRATEGY

01

Tư Vấn
Chiến Lược Design
Kiểm Toán Thương Hiệu
Kiểm Toán Đối Thủ Cạnh Tranh

IDENTITY

02

Nhận Diện Thương Hiệu
Đặt Tên
Bao Bì Sản Phẩm
Định Vị Thương Hiệu
Hướng Dẫn Thương Hiệu

DIGITAL

03

Thiết Kế & Phát Triển Website
SEO
UI/UX
Quảng Cáo Mạng Xã Hội

ART

04

Nghệ thuật số
Hình Minh Họa
Hoạt Hình

STRATEGY

01

Tư Vấn
Chiến Lược Design
Kiểm Toán Thương Hiệu
Kiểm Toán Đối Thủ Cạnh Tranh

IDENTITY

02

Nhận Diện Thương Hiệu
Đặt Tên
Bao Bì Sản Phẩm
Định Vị Thương Hiệu
Hướng Dẫn Thương Hiệu

DIGITAL

03

Thiết Kế & Phát Triển Website
SEO
UI/UX
Quảng Cáo Mạng Xã Hội

ART

04

Nghệ thuật số
Hình Minh Họa
Hoạt Hình

STRATEGY

01

Tư Vấn
Chiến Lược Design
Kiểm Toán Thương Hiệu
Kiểm Toán Đối Thủ Cạnh Tranh

IDENTITY

02

Nhận Diện Thương Hiệu
Đặt Tên
Bao Bì Sản Phẩm
Định Vị Thương Hiệu
Hướng Dẫn Thương Hiệu

DIGITAL

03

Thiết Kế & Phát Triển Website
SEO
UI/UX
Quảng Cáo Mạng Xã Hội

ART

04

Nghệ thuật số
Hình Minh Họa
Hoạt Hình

ABOUT US

Chúng tôi là một creative agency đến từ London có kinh nghiệm với đối tác khách hàng toàn cầu.

Chúng tôi tập trung vào thị trường Việt Nam và hợp tác với các doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng sang Vương quốc Anh hoặc ngược lại. Với tầm nhìn đặc biệt, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm, chúng tôi giúp các thương hiệu phát triển mạnh mẽ trong một thị trường cạnh tranh cao và xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với cộng đồng của họ.

ABOUT US

Chúng tôi là một creative agency đến từ London có kinh nghiệm với đối tác khách hàng toàn cầu.

Chúng tôi tập trung vào thị trường Việt Nam và hợp tác với các doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng sang Vương quốc Anh hoặc ngược lại. Với tầm nhìn đặc biệt, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm, chúng tôi giúp các thương hiệu phát triển mạnh mẽ trong một thị trường cạnh tranh cao và xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với cộng đồng của họ.

ABOUT US

Chúng tôi là một creative agency đến từ London có kinh nghiệm với đối tác khách hàng toàn cầu.

Chúng tôi tập trung vào thị trường Việt Nam và hợp tác với các doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng sang Vương quốc Anh hoặc ngược lại. Với tầm nhìn đặc biệt, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm lâu năm, chúng tôi giúp các thương hiệu phát triển mạnh mẽ trong một thị trường cạnh tranh cao và xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với cộng đồng của họ.


Why We

Exist

Với nhu cầu công nghệ và các dịch vụ tư vấn ngày càng tăng, chúng tôi cố gắng tăng cường kết nối giữa Việt Nam và Vương quốc Anh qua những chiến lược marketing hiệu quả. Pxdio đã được thành lập với mục tiêu dân chủ hóa lĩnh vực kỹ thuật số và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ được phát triển.

Chúng tôi là một đội ngũ nhỏ đa quốc gia và chia sẻ niềm đam mê cho thiết kế và công nghệ. Tuy mỗi người có đặc điểm riêng, chúng tôi hòa hợp và hợp tác để biến tầm nhìn của khách hàng trở thành hiện thực.


What We

Believe In

Ngay từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã tin tưởng vào việc thành lập agency cho thị trường ngách nhỏ hơn. Chúng tôi chỉ hợp tác với những khách hàng có cùng chí hướng muốn tạo ấn tượng và ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng của họ. Các giá trị của chúng tôi là cốt lõi với cách chúng tôi tiếp cận mọi dự án.

Why We

Exist

Với nhu cầu công nghệ và các dịch vụ tư vấn ngày càng tăng, chúng tôi cố gắng tăng cường kết nối giữa Việt Nam và Vương quốc Anh qua những chiến lược marketing hiệu quả. Pxdio đã được thành lập với mục tiêu dân chủ hóa lĩnh vực kỹ thuật số và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ được phát triển.

Chúng tôi là một đội ngũ nhỏ đa quốc gia và chia sẻ niềm đam mê cho thiết kế và công nghệ. Tuy mỗi người có đặc điểm riêng, chúng tôi hòa hợp và hợp tác để biến tầm nhìn của khách hàng trở thành hiện thực.


What We

Believe In

Ngay từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã tin tưởng vào việc thành lập agency cho thị trường ngách nhỏ hơn. Chúng tôi chỉ hợp tác với những khách hàng có cùng chí hướng muốn tạo ấn tượng và ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng của họ. Các giá trị của chúng tôi là cốt lõi với cách chúng tôi tiếp cận mọi dự án.

Why We

Exist

Với nhu cầu công nghệ và các dịch vụ tư vấn ngày càng tăng, chúng tôi cố gắng tăng cường kết nối giữa Việt Nam và Vương quốc Anh qua những chiến lược marketing hiệu quả. Pxdio đã được thành lập với mục tiêu dân chủ hóa lĩnh vực kỹ thuật số và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ được phát triển.

Chúng tôi là một đội ngũ nhỏ đa quốc gia và chia sẻ niềm đam mê cho thiết kế và công nghệ. Tuy mỗi người có đặc điểm riêng, chúng tôi hòa hợp và hợp tác để biến tầm nhìn của khách hàng trở thành hiện thực.


What We

Believe In

Ngay từ ngày đầu tiên, chúng tôi đã tin tưởng vào việc thành lập agency cho thị trường ngách nhỏ hơn. Chúng tôi chỉ hợp tác với những khách hàng có cùng chí hướng muốn tạo ấn tượng và ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng của họ. Các giá trị của chúng tôi là cốt lõi với cách chúng tôi tiếp cận mọi dự án.
Website Design & Development

Website Design & Development

Website Design & Development

COMING SOON

COMING SOON

COMING SOON

Website Development, SEO, UI/UX

Website Development, SEO, UI/UX

Website Development, SEO, UI/UX

Website Development, SEO

Website Development, SEO

Website Development, SEO
(Required)
(Required)
(Required)
(Required)
INTERESTED IN

BẮT ĐẦU MỘT DỰ ÁN?

Hãy cùng nhau khám phá những cơ hội mới và mở ra những tiềm năng tiếp theo.
(Required)
(Required)
(Required)
(Required)
INTERESTED IN

BẮT ĐẦU MỘT DỰ ÁN?

Hãy cùng nhau khám phá những cơ hội mới và mở ra những tiềm năng tiếp theo.
INTERESTED IN

BẮT ĐẦU MỘT DỰ ÁN?

Hãy cùng nhau khám phá những cơ hội mới và mở ra những tiềm năng tiếp theo.
(Required)
(Required)
(Required)
(Required)

Văn phòng

5 Merchant Square
London
W2 1AQ

Liên Hệ

care@pxdio.com

Văn phòng

5 Merchant Square
London
W2 1AQ

Liên Hệ

care@pxdio.com

Văn phòng

5 Merchant Square
London
W2 1AQ

Liên Hệ

care@pxdio.com


Scroll to Top
Scroll to Top