Oceania Beauty

Thiết Kế & Phát Triển WebsiteOceania Beauty là một bệnh viện thẩm mỹ cao cấp được thành lập vào năm 2016. Hiện nay, phòng khám đã mở thành công 3 chi nhánh tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, và London và sở hữu một số thương hiệu uy tín nhất trong lĩnh vực thiết bị thẩm mỹ.

Hãy xem website cũ của Oceania Beauty:


Dưới đây là website của Oceania Beauty sau khi được chúng tôi thiết kế và phát triển:


Chúng tôi đã làm việc với người sáng lập của Oceania để trau chuốt nội dung và cách trình bày nội dung đó trên trang web. Chúng tôi đã hợp tác với graphic designer Filip Tikovsky để thiết kế một diện mạo mới cho Oceania và tạo ra một trang web hiện đại phản ánh hình ảnh cao cấp của thương hiệu.


Scroll to Top